Хэвлийн хөндий усжих (ascites, асцит, брюшная водянка) Хэвлийн хөндий усжих (ascites, асцит, брюшная водянка) (монгол)

Гиш /хөх сарадмаа, хэвлэг гиш, ойномын цэцэг, навч/ (Vicia amoena Fisch./
киоксийн үр /Coix lacryma-jobi/
чөдөргөнө
Эстрагон /(ишгэн шаваг /tarragon/) (Artemisia dracunculus L.) 14г 600₮/
Чөргөс (чонын өрөвлөг) (сагсай чөргөсийн үндэс) (Carduus crispus L. 48г 1800₮)
хулангийн ундаа /Потанины хотир/-ны газрын дээд хэсэг /одоогоор дууссан/,
цээнийн хандмал

Herbs usage indication:


The content on this page is currently incomplete. Please treat it as a work in progress.